PROGRAM PENDIDIKAN

Program Diklat Yang Diselengarakan

Dalam upaya untuk memberdayakan segala sumber daya yang dimilikan oleh LPB Korea PERMATA Bojonegoro,maka rencana program diklat/kursus yang akan di jalankan adalah sebagai berikut:

 

Pelaksanaan :

  • Hari senin s.d sabtu
  • Pukul 08.00 s.d 02.00
  • Waktu pendidikan 6 Minggu

 

KURIKULUM

1. Pengenalan huruf KOREA

2. Pengenalan angka

3. Pengenalan kosa-kata

4. Pengenalan budaya KOREA

5. Menghafal kosa-kata

6. Dialog sederhana

7. Latihan soal-soal  & Pembahasan

8. Pemantapan ( TRY OUT)

 

Instruktur

  • · Instruktur ditangani oleh tenaga pengajar yang berpengalaman mengikuti pelatihan di Korea
  • · Instruktur yang sangat berpengalaman dalam Pendidikan Bahasa Korea
  • · Instruktur pernah tinggal di korea sebagai Aktivis dan Kuliah di Universitas KONKUK Korea